Snipe Class in Poland

by Filadelfia Bachorz and Ewa Kulesza

Kierskie lake is a small post-glacial lake located within the area of the city of Poznań in western Poland. In the sixties, seventies and eighties sailing reached its peak of popularity, therefore many famous Olympics competitors and sailors came from this region. At that time, there were twelve active sailing clubs located in Kiekrz – today, there are only six clubs involved in the competition.

In the sixties, Snipe was a very popular Polish sailing class. Many of the Polish champions came from the clubs located in Kiekrz. The Snipe boat was also suitable for training purposes like no other floating unit.

by Filadelfia Bachorz and Ewa Kulesza

Kierskie lake is a small post-glacial lake located within the area of the city of Poznań in western Poland. In the sixties, seventies and eighties sailing reached its peak of popularity, therefore many famous Olympics competitors and sailors came from this region. At that time, there were twelve active sailing clubs located in Kiekrz – today, there are only six clubs involved in the competition.

In the sixties, Snipe was a very popular Polish sailing class. Many of the Polish champions came from the clubs located in Kiekrz. The Snipe boat was also suitable for training purposes like no other floating unit.

 

The hulls at that time were constructed from wood. At the same time, new constructions based on modern solutions began to appear, based on such materials as plywood and plastics used in Hornet, Cadet, OK dinghy classes, which were later replaced by lighter constructions from laminates applied in 420 and 470 classes. Fewer and fewer competitors were interested in racing in this technically tricky and heavy-weight class. The boats were slowly vanishing from the club hangars. None of the Polish boat producers undertook the production of Snipe boats based on new technologies. The last Polish National Championship was held in 1967, and the winner was a junior (at that time) crew that consisted of Janusz Knasiecki and Bohdan Ratajczak. The break in organizing the Snipe Nationals in Poland lasted as long as 34 years.

In 1998, Michał Koczorowski and Mirek Błoch were invited by their French friends to compete in the Snipe class regatta in Le Havre, France. Many of us were astonished by the class high popularity in the world. The aforementioned French friends, the couple Jacques and Metschild Romain, for the two following years rented the boats free of charge. Later, they offered to lend two fully equipped boats for sailing with a possibility of their further purchase. The good will and contribution of our French friends as well as the enthusiasm of Polish competitors paved the path to the 2001 Polish Championship, which was organized for the first time after a long, over a three decade, break. The presence of befriended French teams initiated the international nature of this event. The winners were Mirosław and Jacek Błoch (the first president of the Snipe class in Poland). Moreover, the ”old champions” were also competing in this event and a year later they came back to the leader position, which they managed to hold for many subsequent years.

Mirek and Jacek Błoch, Bogdan Ratajczak, Zbyszek Zibi Rakocy, along with their friends, were for many years wholeheartedly involved in organizing races and they also promoted our class among younger competitors. The great effort of this small group of enthusiasts brought about tangible outcomes and raised a great interest in the Snipe class . Every year our class attracts new competitors.

Poznań and Kierskie lake has become the center of the Snipe class not only in Poland but also in Eastern Europe. Nowadays, there are about 30 Snipe class boats here and over several dozens of sailors.

Polish Snipe sailors have been taking part in international events since the reactivation of the class. Our teams compete in many prestigious Snipe championships and regattas around the world. Owing to the fantastic atmosphere, Polish competitors are particularly fond of regattas in Italy in Caldonazzo, Molveno, as well as the Belgium Championship, held annually in Schrendijke. Belgian, Italian, Spanish, Japanese, German, French and Brazilian teams, often representing the world’s top sailors, keep coming back to numerous Polish evens, such as the Polish Championship as well as the European Cup and Eastern European Cup that have been recently organized in Poland.

One of the most important events for the Snipe class in Poland was the European Cup organized by Zibi Rakocy in 2014 in Kamień Pomorski.

For the las few year we have organized the Polish Junior Championship as well as the Polish Masters Championship on Kierskie lake, which every year attract more and more interest.

The board of the class under the leadership of the president Zibi Rakocy, Rafał Zakrzewski, Darek Sibilski, Mirosław Błoch, Sylwia Kędzierska Polaczyk and Jakub Kulesza have been very efficient and contributed to the organization of annual Snipe events in Poland. Zibi Rakocy for several years held the position of the SCIRA General Secretary Europe. Currently, he holds the position of SCIRA Secretary of the Board.

This year, Belgian and Italian sailors have already expressed their willingness to participate in the East European Cup organized in Poznań. The event is going to be in line with our class motto:
„Serious Sailing”– Serious Fun!

We cordially invite all Snipe sailors. Good fun and sailing guaranteed.The races will be held from July 20th to 22nd 2018 on the waters of Kierskie Lake in Poznań.

Read also

KLASA SNIPE w POLSCE

Jezioro Kierskie to niewielkie jezioro polodowcowe, położone na terenie miasta Poznań w zachodniej Polsce. W latach 60 , 70 i 80 – tych żeglarstwo przeżywało tutaj największy okres świetności, stąd pochodziło wielu znakomitych żeglarzy i Olimpijczyków. Na jeziorze mieściło się w tym czasie 12 czynnych regatowo klubów, z których do dziś zaangażowanych w rywalizację jest 6.

Słonka w atach 60-tych była w Polsce bardzo popularną klasą regatową. Z kierskich klubów wywodziło się wielu jej ówczesnych Mistrzów Polski. Łódka świetnie nadawała się również do celów szkoleniowych, sprawdzała się w tym jak żadna inna klasa.

Kadłub w tamtym czasie był budowany z drewna. Jednocześnie zaczęły się pojawiać nowe konstrukcje z bardziej nowoczesnymi rozwiązaniami, budowane na bazie sklejki i tworzyw sztucznych; klasy Hornet, Cadet, Ok-dinghy, a potem lżejsze, stworzone z laminatów klasy 420 i 470. Coraz mniej zawodników było zainteresowanych pływaniem na tej trudnej technicznie i ciężkiej wagowo klasie. Łódki znikały powoli z hangarów klubowych. Żaden z polskich producentów żaglówek nie podjął się produkcji SNIPE w nowych technologiach. Ostatnie Mistrzostwa Polski odbyły się w 1967 r. roku, zwyciężyła juniorska wtedy załoga Janusz Knasiecki i Bogdan Ratajczak. Nastąpiła przerwa w organizacji SNIPE Polska trwająca 34 lata…

W 1998 r. Michał Koczorowski i Mirek Błoch zostali zaproszeni przez francuskich przyjaciół do startu na Słonce w regatach w Le Hawr we Francji. Dla wielu z nas zaskoczeniem była wielka i nieprzerwana popularność tej klasy w innych krajach na całym świecie.

Wspomniani Francuzi, małżeństwo Jean i Metschild Romain przez 2 kolejne lata użyczali bezpłatnie sprzęt do startu. Zaproponowali później możliwość wypożyczenia nieodpłatnie dwóch kompletnych łódek do pływania w Polsce z dalszą możliwością ich wykupienia. Dobra wola i wkład francuskich Przyjaciół oraz zapał polskich zawodników spowodował, że w roku 2001 odbyły się pierwsze po tak długiej przerwie Mistrzostwa Polski. Obecność zaprzyjaźnionych Francuzów zapoczątkowała trwającą do dziś tradycję międzynarodowego charakteru tej imprezy. Zwycięzcą został Mirosław i Jacek Błoch (pierwszy prezydent klasy). W zawodach startowali również „starzy” mistrzowie, którzy rok później powrócili na pozycję liderów.

Mirek i Jacek Błoch, Bogdan Ratajczak, Zbyszek Rakocy wraz z przyjaciółmi przez wiele lat z wielkim zaangażowaniem zajmowali się organizacją regat oraz czynnie propagowali tę klasę wśród młodszych zawodników. Wielki wysiłek niewielkiej grupy pasjonatów tej klasy przyniósł wkrótce efekty i spore zainteresowanie. Co roku klasa powiększała się o nowe łódki.

Poznań i jezioro Kierskie stał się centrum klasy SNIPE w Polsce i Europie Wschodniej. Obecnie jest tutaj około 30 łódek i kilkadziesiąt czynnie uprawiających żeglarstwo w tej klasie żeglarzy.

Polscy zawodnicy Słonki od początku reaktywacji są bardzo aktywni na scenie międzynarodowej. Nasi reprezentanci startują w wielu liczących się zawodach mistrzowskich tej klasy na cały świecie. Ze względu na fantastyczną atmosferę polscy żeglarze szczególnie upodobali sobie regaty w Włoszech; Caldonazzo, Molveno oraz Mistrzostwa Belgi odbywane co roku w Scherendijke. Natomiast załogi belgijskie, włoskie, japońskie, niemieckie, francuskie, brazylijskie, niekiedy ze ścisłej czołówki światowej zaszczycają swoją obecnością nasze Mistrzostwa Polski lub organizowany w Polsce od niedawna Puchar Europy i Puchar Europy Wschodniej.

Niezwykle ważnym wydarzeniem dla SNIPE w Polsce, były zorganizowane przez Zbyszka Rakocy w 2014 roku Mistrzostwa Europy w Kamieniu Pomorskim.

Od paru lat odbywają się również na Jeziorze Kierskim Mistrzostwa Polski Juniorów oraz cieszące się coraz większym zainteresowaniem Mistrzostwa Polski Masters .

Bardzo sprawnie działa Zarząd Klasy pod kierownictwem Prezydenta Zbyszka Rakocy, Rafała Zakrzewskiego, Darka Sibilskiego, Mirosława Błocha, Sylwii Kędzierskiej Polaczyk oraz Jakuba Kuleszy, co roku organizują oni życie SNIPE Polska. Zbyszek Rakocy pełni obecnie funkcję sekretarza międzynarodowego związku klasy SCIRA .

W tym roku żeglarze z Belgii i Włoch zapowiadają ponownie swoją obecność na Pucharze Europy organizowanym w Poznaniu. Oczywiści impreza będzie zorganizowana zgodnie z międzynarodowym hasłem klasy:

Serious Saling – Serious Fun!

Serdecznie zapraszamy wszystkich przyjaciół klasy Słonka do udziału w wielkich regatach – Pucharze Europy Klasy SNIPE .

Zawody odbędą się 20-22 lipca 2018 na wodach Jeziora Kierskiego w Poznaniu.

Autorzy: Filadelfia Bachorz, Ewa Kulesza

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *