The Snipe Class in Poland: an Overview

By Zibi Rakocy

An history of the Snipe Class in Poland, the fleet activities and many beautiful photos from the “old days” to the recent times.

And also the 2014 racing schedule with the Open European Championship in August.

By Zibi Rakocy

An history of the Snipe Class in Poland, the fleet activities and many beautiful photos from the “old days” to the recent times.

And also the 2014 racing schedule with the Open European Championship in August.

Snipe is one of the oldest world racing classes. It was developed in 1931 by an American – William Crosby. In Poland it was very popular in the 1950s and 1960s. Unfortunately, it soon ceased to exist due to decisions of the Polish Sailing Association. The decisions from the Cold War period were politically motivated and the American class did not match the then reality. In the sailing circles there still live people who share their nostalgic reminiscences about Snipe (Polish: Słonka). I know a lot of them and we often talk about those years when they were juniors. This especially concerns such sportsmen as Jan Głazek, Eugeniusz Blaszka, Jan Szymański, Krzysztof Baranowski, Janka Kwaśniewska, Mirek Cwojdzinski, Janusz Knasiecki as well as many other.

Let me quote some figures from those years:
• May 1952: Snipe was approved as a sport-tourist class by the Ministry of Sport (sailing section “GKKF” – for those who still remember those names) ;
• 1953: the first National Championship in the Snipe class with 13 participating teams;
• 1954: the participation in the Polish Championship increased to 37 teams;
• 1956: 24 teams took part in the Polish Championship, 27 teams in Junior category, and Women Junior
• 1967 the Winner of the last Polish Championship was the team of Janusz Knasiecki and Bogdan Ratajczak; after that the class disappeared from Poland for a long time…

Many years later, in 2001 Jacek Błoch and his brother Mirek met Mechtild and Jacques Romain who helped them bring several Snipe boats to Poland. Afterwards, they established the Polish Snipe Class Association (www.snipe.com.pl and Snipe Class Poland on FB), initiating a new Snipe era in Poland. Accompanied by a few active people with a vision for the future, they have satisfactorily managed to develop the Snipe class. Nowadays Poland is a full member of SCIRA and Zbigniew Rakocy (Zibi) holds the position of the European General Secretary.

Similarly to the 1950s, the Snipe fleet mainly operates in Poznań and the western Poland. We also have some class members and fellows in Warsaw and Świebodzin. Our regattas and events are organized in Poznań on the beautiful Kiekrz Lake which hosts a number of sailing clubs, including our supporters: http://www.poznan.pl/mim/sport/jeziora,poi,2574/jezioro-kierskie,41236.html and http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Kierskie .

Our sailing clubs associate 25 Snipes and 40 sailors. Unfortunately, some of our colleagues do not own proper boats, thus only 15-20 boats take part in regattas. The Kiekrz Lake, located in the city of Poznań, hosts numerous regattas throughout the summer; during the sailing season some regattas are, in fact, organized every Sunday.

As a Snipe class we organize annually the Open Polish Championship. Interestingly, the first new Polish Championship was won by the champion of the 1967 regatta: the team of Janusz Knasiecki- Bogdan Ratajczak.

Except for this regatta, we have organized European Cup in 2011, and, on numerous occasions, the Primavera Polish Cup as well as the East European Cup, which is currently organized annually on the Baltic Sea in Gdańsk.

The full list of this year’s regattas is available further in this document.

During our regattas we do our best to follow our motto: “Serious sailing, serious fun”. Along with regattas, we organize social events accompanied by music, beer, and lots of fun. At the moment, it appears hard to us to acquire sponsors but I believe that our main event – Snipe European Championship 2014 – will plentiful in attractions (see: www.eurosnipe2014.com and European Championship 2014 on FB) .

As we are organizing Open European Championship 2014 for the first time, let me invite all the Snipe sailors worldwide. Good fun guaranteed!

1. Opening of 2014 Regatta: 26.04.2014/Yacht Club AZS, Poznań

2. The Spring Cup of YKW: 3-4.05.2014/Yacht Club of Great Poland, Poznań

3. Poznan Cup of Classes: 17-18.05.2014/Yacht Club ZLKS, Poznań

4. Cup 80th anniversary AZS Poznań: 31.05-1.06. 2014/Yacht Club AZS, Poznań

5. Poznań Open Championship: 14-15.06 2014/ Yacht Club MEWA, Poznań

6. Nord Cup : 27-29.06. 2014/AZS Galion Górki Zachodnie, Gdańsk

7. Memorial of Knasiecki Cup: 4-6.07.2014/Yacht Club ZLKS, Poznań

8. Polish Championship/ East European Cup: 11-13.07.2014/Yacht Club MEWA, Poznań

9. Cup of Commodore’s YC MEWA: 19-20.07.2014/Yacht Club MEWA, Poznań

10. Cup of Chairman YC AZS: 9-10.08.2014/Yacht Club AZS, Poznań

11. Snipe Open Junior Championship: 13-17 .08 .2014/Yacht Club, Kamień Pomorski

12. Snipe Senior Open Championship: 17-23.08. 2014/Yacht Club, Kamień Pomorski

13.Memorial of Sobkowiak Cup: 6-7.09. 2014/Yacht Club JKW, Poznań

14. Great Poland Province Championship: 13-14.09.2014/Poznan

15. Commodore’s PKM LOK Cup: 14.09.2014/Yacht Club PKM LOK, Poznań

16. Memorial Jankowski Cup: 20-21.09.2014/Yacht Club AZS, Poznan

17. City of Wolsztyn Cup: 27-28.09.2014/ Wolsztyn’s Yacht Club, Wolsztyn

Historia i stan obecny klasy Snipe w Polsce

Jedną z najstarszych klas regatowych swiata jest Snipe. Została zaprojektowana w 1931 roku przez amerykanina Williama Crosby. W polsce była bardzo popularna w latach 50-tych i 60-tych, po czym niestety nastąpił jej zmierzch związany z decyzjami Polish Sailin Ass. Były to decyzje polityczne z okresu zimnej wojny i amerykańska klasa nie pasowała do tamtej rzeczywistości. Do dziś zyje wiele znanych w srodowisku żeglarskim osób , które z błyskiem w oku wspominaja Snipa ( Polish Słonka). Znam wielu z nich i często rozmiwialiśmy o tamtych latach , gdy oni byli juniorami. Myśle tutaj o takich spotrowcach jak Jan Głazek, Eugeniusz Blaszka, Jan Szymański, Krzysztof Baranowski, Janka Kwaśniewska, Mirek Cwojdzinski, Janusz Knasiecki i wielu innych.
Przytoczę kilka faktów z tamtych lat:
− maj 1952 _ Snipe zostaje zatwierdzona jako klasa sportowo-turystyczna przez Ministerstwo Sportu ( sekcja żeglarska GKKF, kto jeszcze pamieta te nazwy)
− 1953 pierwsze mistrzostwa Polski w klasie Snipe, startuje 13 załóg
− 1954 w Mistrzostwach Polski startuje już 37 załóg
− 1956 w Mistrzostwach Polski startuje 24 załogi, w kategorii Junior 27 załóg , a Junior Kobiet
− 1967 ostatnie Mistrzostwa Polski wygrywa załoga Janusz Knasiecki- Bogdan Ratajczak
i klasa Snipe zniknęła z Polski na dlugi czas.

Po tym okresie w roku 2001 Jacek Błoch wraz z bratem Mirkiem poznali się z Mechtild i Jacques Romain z Francji i przy ich pomocy sprowadzili do Polski kilka Snipów, załozyli Polski Związek Klasy Słonka (www.snipe.com.pl oraz na FB Snipe Class Poland) i tak zaczęla się nowa era Snipe w Polsce. Znalazło się kilku ludzi z Poznania, aktywnych mających wizję na przyszłość i klasa Snipe rozwija się w zadawalający sposób . Polska jest pełnoprawnym członkiem SCIRA a Zbigniew Rakocy (Zibi) jest Sekretarzem Generalnym na Europę.

Tak jak w latach 50-tych również obecnie flota Snipe działa przede wszystkim w Poznaniu na zachodzie Polski. Mamy również członków i sympatyków w Warszawie i Swiebodzinie. Regaty i eventy przeprowadzamy w Poznaniu na naszym pieknym Jeziorze Kiekrz. Jest tutaj wiele klubów żeglarskich a nich nasi sympatycy. http://www.poznan.pl/mim/sport/jeziora,poi,2574/jezioro-kierskie,41236.html i http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Kierskie .
W klubach zeglarskich jest obecnie ok 25 Snipe oraz 40 sympatyków. Niestety nie wszyscy z naszych kolegów mają dobre łódki i w regatch startuje ok 15-20 łódek. Na Jeziorze Kiekrz które jest w granicach miasta Poznan przez całe lato odbywa się wiele regat, praktycznie kazda niedziela sezonu są jakieś regaty.
Jako klasa Snipe organizujemy corocznie Otwarte Mistrzostwa Polski, i tutaj ciekawostka pierwsze noew Mistrzostwa Polski wygrała załoga Janusz Knasiecki- Bogdan Ratajczak ci sami kórzy wygrali w roku 1967.
Poza tymi regatami rozgrywaliśmy wielokrotnie Primavera Polish Cup, Puchar Europy w 2011 roku, kilkakrotnie East European Cup który obecnie corocznie rozgrywamy na Morzu Bałtyckim w Gdansku.
Wykaz tegorocznych regat załączm na końcu.
Podczas naszych regat dbam o to aby nasze motto „Serious sailng, serious fun było stosowane. Przy okazji regat organizujemy eventy z muzyką, piwem i zabawą. Obecnie trudno pozyskać sponsorów ale myśle że nasza główna impreza 2014 Snipe Europea Chamipnship w Kamieniu Pomorskim będzie miała godną oprawę www.eurosnipe2014.com oraz na FB European Championship 2014 .

Poniewaz będziemy in 2014 rozgrywać po raz pierwszy Open European Championship zapraszam wszystkich Snipe Sailors z całego swiata na wyjątkową imprezę. Bedzie się działo!!!.

1. Opennig 2014 Regatta 26.04.2014 / Yacht Club AZS Poznan
2. The Spring Cup of YKW. 3-4.05.2014/ Yacht Club of Greatpoland Poznan
3. Poznan Cup of Classes. 17-18.05.2014/ Yacht Club ZLKS Poznan
4. Cup 80th anniversary AZS Poznań 31.05-1.06. 2014/ Yacht Club AZS Poznan
5. Poznań Open Championship 14-15.06 2014/ Yacht Club MEWA Poznan
6. Nord Cup 27-29.06. 2014/ AZS Galion Górki zach? Gdańsk
7. Memorial of Knasiecki Cup. 4-6.07.2014/ Yacht Club ZLKS Poznan
8. Polish Open Championship / East European 11-13.07.2014/ Yacht Club MEWA Poznan
9. Cup of Commodore’s YC MEWA 19-20.07.2014/ Yacht Club MEWA Poznan
10. Cup of chirmann YC AZS 9-10.08.2014 / Yacht Club AZS Poznań
11. Snipe Open junior Championship 13-17 .08 .2014 / Yacht Club Kamien Pomorski.
12. Snipe senior Open Championship 17-23.08. 2014/ Yacht Club Kamien Pomorski
13. Memorial of Sobkowiak Cup. 6-7.09. 2014 / Yacht Club JKW Poznań
14. Greatpoland ProvinceChampionship 13-14.09.2014/ Poznan
15. Commodore’s PKM LOK Cup. 14.09.2014/ Yacht Club PKM LOK Poznań
16. Memoriał Jankowski Cup. 20-21.09.2014/ Yacht Club AZS Poznan
17. Citi of Wolsztyn Cup 27-28.09.2014/ wolsztyn’s Yacht Club Wolsztyn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *